آموزش پیانو

کلاس ها به صورت خصوصی و در 30 دقیقه برگزار می شود
هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
ظرفیت: 1 حد نصاب: 1
وضعیت دوره : ظرفیت تکمیل تاریخ ثبت : 1397/9/19
کد دوره : r476219803 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 1 نفر نوع تدریس : خصوصی
تاریخ شروع دوره : 1397/10/1 تاریخ پایان دوره : 1397/12/23
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

آموزش پیانو
محل برگزاری
مدرسان